FORSIDE

Konfliktkompetent samarbejde 


Arbejdsmiljøet er relationernes barometer


Et arbejdsmiljø med organisatorisk plads til uenighed og fælles undersøgelse af jeres oplevelser, er en grundsten i et stærkt samarbejde og god trivsel. Derfor er samarbejdet aldrig stærkere end vores evne til og muligheder for, at håndtere forandringer og konflikter. Kan vi det, kan vi også skabe samhørighed, tillid og læring. 


Uenighed mellem forskellige oplevelser, interesser og værdier på arbejdspladsen er uundgåeligt. De hverken kan eller skal undgås, undviges eller harmoniseres væk, for det vokser de af, under overfladen. Derfor kræver det, at man sammen arbejder med; forudsætningerne for konflikten, for at blive på sporet, anerkende oplevelser og for at opløse de spændinger, som alle mærker. 


I praksis betyder det, at vi må rette vores opmærksomhed på vores reaktioner i forandring, pres og konflikt, og på et dybere plan forstå, hvad der er i spil. Den forståelse gør det samtidig lettere for os at genkende hvad der er i spil i vores kolleger og andre, som vi er i berøring med. Føler vi os trygge nok til at dele vores oplevelser, uden frygt for at blive dømt, kan vi sammen undersøge oplevelserne og gøre noget med dem. Den tryghed er vi fælles om at skabe når vi har hinandens trivsel på sinde. 


Med indsigt, opmærksomhed og øvelse kan i finde måder at skabe god plads i arbejdsmiljøet, uden at miste kontakten til dem i er hver især. Det handler om jeres arbejdsmiljø og i får mulighed for at arbejde med jeres temaer på indvivid, gruppe og organisatorisk niveau:

Egne reaktioner

Hvad sker der i hjernen når vi er pressede?


Hvilke psykiske forsvarsmekanismer kommer i spil?


Hvordan undersøger og anerkender vi det der sker i os selv?

Social dynamik

Hvilke sociale grundbehov kan føles truet, når der er forandringer og uro på arbejdspladsen?


Hvordan undersøger og anerkender vi det der sker i hinanden og mellem os? 

Organisatorisk struktur

Hvilke rammer kan understøtte samarbejde og trivsel?


Hvilke faktorer i organisationen er konfliktfremmende og hvilke er konflikthæmmende? 


Jeg kan hjælpe jer med de  grundlæggende individuelle, sociale og strukturelle forudsætninger, der styrker jeres relationer og fremmer jeres samarbejde.